schueue

  • 28
  • from Ruggell
  • 381 Profile visits
  • Registered since 24.05.03
  • 28.09.16 last seen here
  hey zemma
  freut mi dass du mis profil aluagsch,
  wenn schriba wetsch, kasch das gern dua! freut mi all.
  MSN: schueue@hotmail.com

  Grüassle vor schüü