goahead

  • 36
  • from Luzern
  • 301 Profile visits
  • Registered since 17.03.03
  Was sell ech öber mech verzelle. Ben vell am reise, gange of Festivals uf de ganze Welt ond ben ganz ond gar ned 0815
  Liebs Grüessli